แล้วบอกเด็กเนิร์ดเรียบร้อย เรียบทั้งร้อยควยสิไม่ว่าร่านควยจริงๆ

แล้วบอกเด็กเนิร์ดเรียบร้อย เรียบทั้งร้อยควยสิไม่ว่าร่านควยจริงๆ