ติดต่อ

เย็ดก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยมาตกลงเป็นคู่รักกัน

เพื่อนรักจำต้องรอคอยจังหวะ